haalbhklOnze diensten:

Haalbaarheidsonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek bouwplannen nieuwbouw en verbouw.  

Grondig onderzoek voorkomt teleurstellingen. Haalbaarheid en rendement is de basis van een succesvol resultaat. SORS adviesgroep voert haalbaarheidsonderzoek en rendementsberekeningen uit op basis van regelgeving, bestemmingsplannen, wensen, bouwkosten en mogelijkheden. Voorkom slechte investeringen of achteraf verkeerde keuzes. U wilt niet na maanden tot de conclusie komen dat voor uw plannen de verkeerde weg gekozen is. In geval van nieuwbouw, verbouw en uitbreiding gelden vrijwel altijd begrenzingen aan de mogelijkheden. Het is onze taak de kansen en mogelijkheden te zien. Dit betekent onder andere: maximaal te bebouwen oppervlakte berekenen, zorg dragen voor een maximaal efficiënte bebouwing en het beoordelen van de technische staat van bestaande bebouwing. Afhankelijk van de gekozen omvang van het haalbaarheidsonderzoek worden begrotingen gemaakt voor diverse ontwerpvarianten en kunnen de verschillende scenario`s cijfermatig vergeleken worden.

U betrekt ons voor of direct na een aankoop van een kavel of object. U krijgt uitvoerig inzicht in de gevolgen en het rendement voordat u een beslissing neemt tot de investering. Na afronding van het haalbaarheidsonderzoek verzorgen wij, indien gewenst, het ontwerp, de vergunningen en de bouwkundige uitwerking.
 
 
 
dienstterugdienst
 
dienstterughome