pvekleurOnze diensten:

Opstellen programma van eisen

Elk initiatief of idee voor een bouwplan begint met het opstellen van een Programma van Eisen. 
 
Het Programma van Eisen is de leidraad voor alle betrokken partijen, niet alleen voor de ontwerpers maar ook voor de organisatie van de opdrachtgever.
Het Programma van Eisen is een contractstuk tussen deze partijen. Zeker bij complexe projecten, zoals onderwijsinstellingen of een sportcomplex, moet het Programma van Eisen compleet en eenduidig zijn. Interpretatieverschillen en discussies over de gevraagde prestaties moeten voorkomen worden. Hetzelfde geldt voor projecten waarbij de uitvoering in een vroeg stadium wordt aanbesteed, zoals design & buildprojecten. In dat geval is het moeilijk of zelfs onmogelijk om het ontwerpproces tussentijds bij te sturen.
 
Het Programma van Eisen kunnen we separaat voor u uitvoeren, maar meestal wordt dit gekoppeld aan een haalbaarheidsonderzoek, tekenwerk en het aanvragen van vergunningen.
 
 
 
 
 dienstterugdienst
 
dienstterughome