Onze diensten:opleveringkl

Oplevering en nazorg

De opleveringskeuring maakt vaak onderdeel uit van een totale opdracht voor de bouwbegeleiding, maar wij kunnen deze ook separaat voor u uitvoeren. Als onafhankelijke bouwkundige lopen wij het bouwproject (nieuwbouw of verbouw van woning of bedrijfsgebouw) kritisch na. U krijgt direct inzicht in de gevonden bouwkundige gebreken waarmee u een sterke positie heeft tegenover het bouw- en of installatiebedrijf. U krijgt ook advies over de mogelijke stappen na de opleveringskeuring en indien gewenst controleren wij de meer- en minderwerken en de eindafrekening.

Afhankelijk van de situatie kan een vooropname gewenst zijn. Bij een vooropname lopen wij het bouwproject samen met u geheel door zonder de aannemer en rapporteren we alle zichtbare gebreken. Zodoende worden gebreken en tekortkomingen in een vroeger stadium gesignaleerd. 

We zien erop toe dat de opleveringspunten correct worden afgewerkt binnen de gestelde termijn.

 

   

 

dienstterugdienst

 dienstterughome