keuringklOnze diensten:

Keuring en inspectie

Keuring en inspectie maakt vaak al onderdeel uit van bouwmanagement, maar het is bij SORS adviesgroep ook mogelijk om een enkele keuring/inspectie te laten verrichten voor een woning of bedrijfsgebouw. Hierbij kan men denken aan een bouw- en installatietechnische keuring voordat men overgaat tot aankoop of huur van een gebouw. Daarbij kunnen we ook direct een kostenindicatie geven van de eventuele kosten van een verbouwing, renovatie of uitbreiding zodat u een compleet investeringsplaatje heeft.
Bij keuring en inspectie kunt u onder andere denken aan:
     •  Bouwtechnische keuring (inclusief installaties)
     •  Keuring/onderzoek binnenklimaat
     •  Energiekeuring (warmteisolatie, luchtlekken, kierdetectie)
     •  Keuring brandveiligheid
     •  Verkoopkeuringen
     •  Vooropname en opleveringskeuring
     •  In een overzichtelijk rapport komen de geconstateerde knelpunten naar voren met daarbij eventuele verbeterpunten zoals
        bijvoorbeeld het na-isoleren van een bestaand gebouw.
 
 
 
dienstterugdienst
 
 dienstterughome