bouwmanageklOnze diensten:

Bouwmanagement

Met onze dienstverlening in de discipline bouwmanagement adviseren en begeleiden wij u tijdens het gehele bouwproces. Wij helpen u om uw bouwplan te vertalen naar de juiste partijen, bouwmethode, planning en toe te passen materialen en daarbij geven we ook aan wat bepaalde keuzes betekenen voor het latere beheer en onderhoud. Tijdens het ontwerp- en bouwproces voorzien wij u van advies en staan wij u als bouwmanager terzijde. Wij managen het proces en zien er op toe dat wij met de gekozen partners tijdig tot het gewenste eindresultaat komen. De controle van de financiën is hierbij een belangrijk onderdeel (bijvoorbeeld de betalingstermijnen en de meer- en minderwerken). Vanuit onze ervaring in het uitvoerend bouwbedrijf weten wij zeer goed wat bepaalde onderdelen mogen kosten. Bij de oplevering zien wij erop toe dat er niets vergeten wordt en dat de opleverpunten correct afgehandeld worden.

 

 

 

dienstterugdienst

 dienstterughome