calculatieklOnze diensten:

Calculaties en aanbestedingen        

Voordat u gaat bouwen, verbouwen of renoveren wil u duidelijkheid over de financiële aspecten daarvan. Bij SORS adviesgroep kunt u terecht voor kostenberekeningen voor zowel de woningbouw en utiliteitsbouw. Wij maken voor u een gespecificeerde begroting per onderdeel met daarbij diverse opties en indien nodig geven wij mogelijke bezuinigingen aan. Mede aan de hand van deze calculatie kan er een keuze gemaakt worden om te gaan bouwen in eigen beheer of het bouwplan geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een aannemersbedrijf. 

Om de juiste keuze te maken voor het aannemersbedrijf waarmee u het bouwplan wil gaan verwezenlijken, wordt veelal een aanbesteding gehouden onder een aantal vooraf geselecteerde aannemers. SORS adviesgroep behartigt hierbij uw belangen en verzorgt de juiste stappen tot en met de uiteindelijke contractvorming met een aannemersbedrijf:
     •  opstellen bestek (technische omschrijving)
     •  selectie aannemers voor de aanbesteding
     •  verspreiding/vastlegging gegevens tbv de aanbesteding
     •  organiseren van eventuele kijkdagen
     •  nota van aanvullingen opstellen
     •  Aanbiedingen ontvangen en vergelijken
     •  Onderhandelingen met gunstigste aanbieder (dit is niet altijd de laagste aanbieder)
     •  Contractvorming (aannemingsovereenkomst)
 
Indien men gaat bouwen in eigen beheer gaat het bovenstaande net iets anders, maar het principe blijft hetzelfde. Er worden evengoed diverse offertes aangevraagd en vergeleken waarna er aanvullende afspraken gemaakt dienen te worden.
 
 
dienstterugdienst
dienstterughome