techberklOnze diensten:

Technische berekeningen en advies

Een gedegen bouw- en installatieadvies is de basis voor het verder uitwerken van bouwplannen, tekenwerk en vergunningaanvragen. Dikwijls zijn hier diverse technische berekeningen voor nodig. SORS adviesgroep adviseert u hierin en kan alle nodige berekeningen voor u verzorgen. Een aantal van deze berekeningen kunnen wij zelf uitvoeren, maar voor bepaalde specifieke berekeningen schakelen we specialisten in. Hiervoor reiken wij de juiste uitgangspunten aan en worden de uitkomsten van de berekeningen weer netjes verwerkt in de bouwplannen en het tekenwerk.
Soorten technische berekeningen:
     •  bodemonderzoek (sonderingen) 
     •  statische berekeningen (constructie)
     •  epc-berekeningen (energieprestatie)
     •  daglicht- en ventilatieberekeningen
     •  hwa- en infiltratieberekeningen
     •  akoestisch onderzoek (geluidswerende voorzieningen)
     •  brandveiligheidsberekeningen
     •  milieuprestatie berekening
     •  berekening gebruiksoppervlakte, verkeersruimte, bezettingsgraden, etc.
Door onze kennis en ervaring kunnen we vaak met een kleine aanpassing in het plan de uitkomst van een berekening zeer gunstig beïnvloeden.

 dienstterugdienst

dienstterughome