architectklOnze diensten:

Architectuur   

Architectuur is meer dan alleen maar een gebouw tekenen. Architectuur is de kunst en wetenschap van het ontwerpen van de gebouwde omgeving. 
Volgens het vroegste overgeleverde werk over het onderwerp "architectuur" van de Romein Vitruvius, is de architectuur gestoeld op drie principes: schoonheid (venustas), stevigheid (firmitas) en bruikbaarheid (utilitas). Architectuur kan dan worden omschreven als de balans tussen deze drie elementen, waarbij geen van drieën dus overheersend is ten opzichte van de andere twee. De afgelopen 50 jaar is er door de grote technische vooruitgang bijna alles mogelijk in het ontwerp, maar is de balans vaak zoek. SORS adviesgroep is van mening dat die Romein Vitruvius nog niet zo gek was en wij zoeken in onze ontwerpen dan ook altijd naar de balans tussen schoonheid, stevigheid en bruikbaarheid. 
 
Ieder project is uniek en vraagt om een eigen invulling. Of het nu om een woning, school of bedrijfsgebouw gaat. We werken niet vanuit trends en vooropgestelde stijlkenmerken. Naar wens kan een ontwerp terughoudend en minimaal zijn, maar ook expressief en uitbundig.
Tenslotte verzorgt SORS adviesgroep altijd bij elk ontwerp een begroting/kostenindicatie. 
 
 
 
dienstterugdienst
 
dienstterughome